Download  Print this page

Ενδεδειγµένη Χρήση - Black & Decker wjd225 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ενδεδειγµένη χρήση
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
To φίλτρο νερού της Black & Decker έχει σχεδιαστεί για να
σας παρέχει καθαρό, φιλτραρισµένο νερό γρήγορα,
αφαιρώντας υψηλά επίπεδα χλωρίου και αλάτων. Αυτό το
προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση µόνο.
Χρήση της κανάτας φίλτρου
Φιλτράρετε µόνο κρύο νερό.
Μη χρησιµοποιείτε την κανάτα φίλτρου για οποιοδήποτε
άλλο σκοπό εκτός από το να φιλτράρετε νερό.
Το φιλτραρισµένο νερό πρέπει να καταναλώνεται µέσα
σε δύο µέρες αλλιώς πρέπει να απορρίπτεται.
Εάν δεν έχετε χρησιµοποιήσει το φίλτρο νερού για
περισσότερο από 48 ώρες, ξεπλύνετε το φίλτρο δύο
φορές µε κρύο νερό και απορρίψτε το νερό πριν την
κανονική χρήση.
Εάν δε χρησιµοποιήσετε το φίλτρο νερού για µεγάλη
χρονική περίοδο, αφαιρέστε το στοιχείο φίλτρου,
τοποθετήστε το σε µία πλαστική σακούλα και
αποθηκεύστε το στο ψυγείο. Μετά τη φύλαξη πριν
χρησιµοποιήσετε το φίλτρο, ακολουθήστε τις οδηγίες
προετοιµασίας σε αυτό το εγχειρίδιο.
Πάντα να αποθηκεύετε τα στοιχεία φίλτρου µακριά από
άµεσο ηλιακό φως και µακριά από πηγές θερµότητας.
Συµπληρωµατικές οδηγίες ασφαλείας για µη
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες
Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε τις µπαταρίες για
οποιοδήποτε λόγο.
Μη φυλάσσετε σε µέρη όπου η θερµοκρασία µπορεί
να υπερβεί τους 40 °C.
Όταν απορρίπτετε τις µπαταρίες, ακολουθήστε τις
οδηγίες που δίνονται στην ενότητα «Προστασία του
περιβάλλοντος».
Μην αποτεφρώνετε τις µπαταρίες.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να φορτίσετε µη
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες.
Τοποθετήστε σωστά τις µπαταρίες.
Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες επαφής είναι καθαρές.
Μην αναµείξετε διαφορετικές µάρκες µπαταριών.
Κρατήστε τις µπαταρίες µακριά από µικρά παιδιά.
Κάτω από ακραίες συνθήκες, µπορεί να επέλθει
διαρροή υγρών µπαταρίας. Αν παρατηρήσετε υγρό
πάνω στις µπαταρίες, σκουπίστε το προσεκτικά µε ένα
πανί. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα.
Χαρακτηριστικά
1. Στόµιο
2. Καπάκι
3. ∆είκτης διάρκειας ζωής στοιχείου
4. ∆εξαµενή νερού
5. Στοιχείο φίλτρου Aqua Optima
6. Κανάτα φίλτρου
7. Στεγανοποίηση
TM
Αποσυσκευασία
Αποµακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από την
κανάτα φίλτρου.
Βγάλτε το καπάκι πιάνοντας τα πλαϊνά του (2) και
σηκώνοντάς το από την κανάτα φίλτρου.
Βγάλτε τη δεξαµενή νερού (4) και το στοιχείο φίλτρου
(5) από την κανάτα φίλτρου (6) και αφαιρέστε υλικά
συσκευασίας που τυχόν έχουν αποµείνει.
Καθαρίστε την κανάτα φίλτρου (6) µε φρέσκο κρύο νερό.
Συναρµολόγηση
Προετοιµασία του στοιχείου φίλτρου νερού (εικ. Α και Β)
Προετοιµάστε το στοιχείο φίλτρου (5) ακολουθώντας
προσεκτικά όλες τις οδηγίες πάνω στη συσκευασία.
Βγάλτε το στοιχείο (5) από τη συσκευασία (εικ. Α).
Σηµείωση: Ίσως υπάρχει λίγο υπόλειµµα µαύρων
σωµατιδίων άνθρακα στη συσκευασία ή κολληµένα στον
κορµό του στοιχείου. Αυτό είναι φυσιολογικό, αυτά τα
σωµατίδια δεν είναι βλαβερά και θα ξεπλυθούν κατά την
παρακάτω διαδικασία προετοιµασίας.
Βυθίστε το στοιχείο (5) σε φρέσκο κρύο νερό και
κουνήστε το στοιχείο (5) ώστε να αφαιρεθεί ο αέρας
που έχει παγιδευτεί µέσα στο στοιχείο (5) (εικ Β).
Σηµείωση: Μερικά σωµατίδια άνθρακα ίσως
ελευθερωθούν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την απόδοση του
στοιχείου του φίλτρου.
Τοποθέτηση του στοιχείου φίλτρου Aqua Optima
(εικ. C και D)
Αφαιρέστε το καπάκι (2).
Βγάλτε τη δεξαµενή νερού (4) από την κανάτα
φίλτρου (6).
Βεβαιωθείτε ότι η στεγανοποίηση (7) έχει τοποθετηθεί
σωστά στη βάση της δεξαµενής νερού (4) (εικ. C).
Σηµείωση: Εάν λείπει η στεγανοποίηση ή δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά, µπορεί να στάξει αφιλτράριστο νερό
στην κανάτα φίλτρου.
Βάλτε το στοιχείο φίλτρου (5) µέσα στην εσοχή στη
βάση της δεξαµενής νερού (4).
Πιέστε το στοιχείο φίλτρου (5) προς τη στεγανοποίηση
(7) και γυρίστε το δεξιόστροφα ώστε να ασφαλίσει στη
θέση του (εικ. D).
Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο φίλτρου (5) έχει ασφαλίσει
σωστά στη θέση του.
Βάλτε τη δεξαµενή νερού (4) µέσα στην κανάτα
φίλτρου (6).
Τοποθετήστε το καπάκι (2).
Γεµίστε τη δεξαµενή νερού (4) µε κρύο νερό, το νερό
θα περάσει µέσα από το στοιχείο (5) στην κανάτα
φίλτρου (6).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
TM
11

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker wjd225