Page of 72
Download Bookmark Comment

Indesit WITL 86 Instructions Manual

Indesit washing machine instructions witl 86.
Hide thumbs

   Related Manuals for Indesit WITL 86

   Summary of Contents for Indesit WITL 86

 • Page 4

  LEDs Detergent dispenser LEDs...

 • Page 10

  Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4...

 • Page 16

  Ñâåòîâûå èíäèêàòîðû ß÷åéêà äëÿ ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà, Ñâåòîâûå èíäèêàòîðû...

 • Page 17

  Êàê îòêðûòü è çàêðûòü áàðàáàí...

 • Page 18

  •...

 • Page 23

  Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð...

 • Page 28

  Luces testigo Contenedor de detergentes Luces testigo TAPA BLOQUEADA...

 • Page 34

  Limpieza: Desmontaje: Fig. 1 Fig. 2 Reinstalación: Fig. 3 Fig. 4...

 • Page 38

  A csomagolóanyag nem gyermekjáték A mosógépet sík és kemény padlóra állítsa, úgy, hogy ne érjen falhoz, bútorhoz vagy máshoz. Illessze az A tömí lennie...

 • Page 39

  Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. Ne legyen a kábel megtörve vagy összenyomva. A hálózati kábelt csak megbízott szakember cserélheti. °C ;...

 • Page 41

  1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra...

 • Page 42

  2. Rakja be a mosnivalót, töltse be a mosószert és adalékanyagokat (lásd 44. oldal), majd zárja össze az dob szárnyait, és csukja le a fedelet! 9 0 ° C 9 0 ° C 6 0 ° C 4 0 ° C 4 0 °...

 • Page 45

  A mosógépet a nemzetközi biztonsági szabványok...

 • Page 46

  Az ajtót hagyja mindig résre nyitva, nehogy rossz szagok keletkezzenek. A mosógép öntisztító szivattyúval van felszerelve, melynek nincs szüksége tisztítási és karbant az óra járásával ellentétes irányban forgatva csavarja le a fedelet természetes, hogy egy kevés víz kifolyik; Soha ne alkalmazzon már használt csöveket.

 • Page 48

  öz.

 • Page 50

  Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot uvedených v tabulce s technickými údaji...

 • Page 51

  tupná. °...

 • Page 52

  ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Kontrolky...

 • Page 54

  9 0 °C 9 0 °C 6 0 °C 4 0 °C 4 0 °C °C 4 0 °C 4 0 °C 4 0 °C 3 0 °C 6 0 °C 4 0 °C °C 3 0 °C °C 3 0 °C...

 • Page 57

  ízení.

 • Page 62

  V pr iné. šného vstupného hrdla, situovaného vpravo hore...

 • Page 63

  0°...

 • Page 66

  9 0 ° C 9 0 ° C 6 0 ° C 4 0 ° C 4 0 ° C ° C 4 0 ° C 4 0 ° C 4 0 ° C 3 0 ° C 6 0 ° C 4 0 °...

 • Page 67

  viï str. 68...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: