Page of 26
Download Bookmark Comment

Parrot CK3100 User Manual

Parrot vehicle handsfree user's guide.
Also See for CK3100:
User manual - 80 pages
Benutzerhandbuch
Användarhandbok
Brugsanvisning
Brukerveiledning
User's Guide
Deutsch Svenska Dansk
Norsk English

   Also See for Parrot CK3100

   Related Manuals for Parrot CK3100

   Summary of Contents for Parrot CK3100

 • Page 1

  Benutzerhandbuch Användarhandbok Brugsanvisning Brukerveiledning User's Guide Deutsch Svenska Dansk Norsk English...

 • Page 2

  www.parrot.biz...

 • Page 3

  Deutsch Svenska Dansk Norsk English...

 • Page 4

  Low Voltage directive 73/23/EEC. Bluetooth: The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by Parrot S.A is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

 • Page 5

  Svenska ANVÄNDARHANDBOK...

 • Page 6

  Det Parisbaserade bolaget Parrot S.A., som grundades år 1994 av Henri SEYDOUX, hör till de snabbt växande bolagen. Från början har det specialiserat sig på tekniker förknippade med rösti- genkänning och signalbehandling inom telekommunikationer och...

 • Page 7

  Mutekabel Bruksanvisning MONTERING AV CK3100 Installation av den elektroniska boxen CK3100 systemet är utrustat med 4 utgångar: Bilradio Strömförsörjning LCD-skärm Mikrofon Vi rekommenderar att installera alla kablarna före fastsättnin- gen av systemboxen. Alla de bifogade kablarna har ett annorlunda anslutningsdon, för att undvika felaktiga anslutningar.

 • Page 8

  B : Fot C : Bakre fäste E : Metallskruv (١٠ mm) D : Plastskruv ( 10 mm ) CK3100 Advanced Car Kit Monteringsanvisning - Vrid “B” från vänster till höger för att skruva fast “B” och “A”. Använd endast skru- varna “D”.

 • Page 9

  Besvara ett samtal: Tryck på den gröna knappen på hands- freeutrustningen för att besvara ett samtal. Avsluta ett samtal: Tryck på den röda knappen på CK3100. MÄRK Brevlåda: Du kan komma åt funktionerna i din brevlåda från handsfreeutrustningen.

 • Page 10

  MENY Menyn i CK3100 består av följande rubriker: katalog, samtal- slogg, slå nummer, röstkommandon, preferenser, SIM-kort, GPS. Katalog Synkroniseringen av din telefonkatalog med CK3100 är en av de innoverande funktionerna i denna handsfreeutrustning. Denna synkronisering sker automatiskt med många telefoner.

 • Page 11

  Alla nyckelord skall programmeras för att kunna valideras. Val av typ av röstigenkänning Igenkänningen hos CK3100 är mer komplett än hos telefoner och fungerar även i en ljudlig miljö. Reco car-kit : röstavtrycken registreras i handsfreeutrustningens minne.

 • Page 12

  Version på programvaran för visning / Ledigt minne. Hot Line Vår hotline står gärna till tjänst. Du kan kontakta den per mejl eller per telefon. Koppla upp dig till www.parrot.biz för ytterlig- are information. AVANCERADE PREFERENSER Den här menyn ger tillträde till följande rubriker: koppla en telefon, “object push”, uppdatering av mjukvaran av...

 • Page 13

  Aktivera detta alternativ då du uppdaterar din utrustning med Bluetooth från en persondator. Alternativet avaktiveras automa- tiskt då utrustningen startas på nytt. Ytterligare information ges på vår webbplats : www.parrot.biz Demoläge Starta en demo av handsfreeutrustningen. För att avaktivera detta läge krävs en omstart av bilutrustningen.

 • Page 14

  CK3500 använder detta läge så fort din telefon detekteras och upprätthåller denna tjänst. Gränssnittets funktionssätt är samma som för Bluetooth-tele- foner. Rubriken SIM-kort Denna rubrik ger dig möjlighet att mata in/ändra PIN-koden för ditt eget SIM-kort eller avaktivera funktionsläget SIM Access Profile. CK3100 Advanced Car Kit...

 • Page 15

  English User’s guide...

 • Page 16

  The Parrot CK3100 Car Kit allows you to use your cellular phone while driving your car with the best of comfort and the best security possible.

 • Page 17

  mute cable manual CK3100 MOUNTING Installation of the electronic box The CK3100 system is fitted with 4 outputs: Input - in-car radio output LCD screen power microphone It is recommended to install all the cables before fixing the control box. Each cable supplied has a different connector to avoid wrong connections.

 • Page 18

  B : Foot C : Back support E : Iron screw ( 10mm ) D : Plastic screws (10mm ) CK3100 Advanced Car Kit Mounting Instructions - Rotate “B” from the left to the right to screw “B” on “A”...

 • Page 19

  Call: Access your mobile phone’s phonbook. Receive a call: Press the green button of the hands-free kit to pick up the mobile phone. Hang up: Press the red button of the CK3100. Messaging: You have the option of accessing the...

 • Page 20

  MENU The menu of the CK3100 is made up of the following head- ings: phone book, call log, dial number, voice cmds, settings, SIM card, GPS. Phonebook Synchronisation of your telephone index with the CK3100 is one of the innovative functions of this hands-free kit.

 • Page 21

  Press the green button, or then say “Telephone” if the key word “Telephone” is registered. After the sound beep, pronounce the name of your contact. The CK3100 repeats the name in case of connection, and if not offers a second attempt following a beep.

 • Page 22

  Some phones require a particular setting of your hands-free kit before pairing. ( for exemple SonyEricsson P900, PDA running windows CE ) Select the input corresponding to your telephone, then pair your device when the CK3100 displays “Pair your telephone”. CK3100 Advanced Car Kit...

 • Page 23

  Activate this option when you install an upgrade by Bluetooth of your kit, from a personal computer. This option will be auto- matically disactivated when restarting your kit. Go to our website for more information : www.parrot.biz Demo mode Launch a demo of the hands-free kit.

 • Page 24

  The functioning of the interface is the same as for Bluetooth telephony. The SIM Card heading This heading allows you to insert/modify the PIN code of your personal SIM card or to deactivate the SIM Access Profile mode. CK3100 Advanced Car Kit...

 • Page 25

  www.parrot.biz...

 • Page 26

  ZONE B All trademarks and registered trademarks are property of their owners. V20/09/05 PI030142AA Deutsch Svenska Dansk Norsk English...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: